Головна » 2012 » Січень » 25 » Формування творчої особистості
12:59:49
Формування творчої особистості
Відтворення інтелектуального й духовного потенціа¬лу народу, вихід вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національне відродження, становлення державності та демократизація суспільства в Україні знач-ною мірою залежать від того, наскільки ефективно у вищій школі формуватиметься творчий потенціал інженерів і керів¬ників виробництва, конструкторів і вчених, організаторів науки і технологів, педагогів і працівників культури. Нині вища школа безпосередньо відповідає за кадрове забезпечен¬ня науково-технічного прогресу, підвищення ефективності суспільного виробництва, духовне життя, розвиток науки.
Творчість — це тип діяльності, що створює якісно нові матеріальні й духовні цінності або висуває нові, ефективні способи розв'язання тих чи тих наукових, технічних, со¬ціальних та інших проблем.
Філософ А. Спіркін робить висновок: творчість — це ро¬зумова і практична діяльність, результатом якої є створен¬ня оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів до¬слідження і перетворення матеріального світу або духовної культури; якщо ж результати нові лише для їх автора, то ця новизна суб'єктивна і не має суспільного значення.
Відомий психолог Л. Виготський зазначав, що творчою ми називаємо таку діяльність, яка створює щось нове, одна¬ково, чи буде це створено творчою діяльністю, будь-якою річчю зовнішнього світу, чи побудовою розуму або почут¬тя, яке живе та тільки виявляється.
Фахівець у галузі психології творчості Я. Пономарьов зауважує: творчість — це механізм продуктивного розвитку.
Він не вважає новизну вирішальним критерієм твор¬чості.
Український психолог В. Моляко, розкриваючи сутність творчості з позицій психології, наголошує, що під творчіс¬тю розуміють процес створення чогось нового для певного суб'єкта. Тому зрозуміло, що творчість у тій чи іншій формі не є талантом «вибраних», вона доступна кожному. І шко¬ляр, який засвоює нові знання, розв'язує нову, незнайому задачу, і робітник, який виконує нове технічне завдання, і комбайнер, якому потрібно під час збирання врожаю враху¬вати вологість колосся, напрямок вітру, — всі вони займа¬ються творчістю, розв'язують творчі завдання.
Творча особистість, на думку В. Андреєва, — це такий тип особистості, для якої характерна стійка, високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, що виявляється в органічній єдності з високим рівнем твор¬чих здібностей в одній або кількох видах діяльності.
Творча особистість — це людина, здатна проникати в сутність ідей і втілювати їх всупереч усім перешкодам аж до отримання практичного результату. Саме це мав на увазі Т. Едісон, коли казав, що винахід — це 10 % натхнення і 90 % поту.
Основними методами вивчення творчості, як зазначає В. Моляко, є методи спостереження, самоспостереження, біографічний метод (вивчення біографії людей — творців у певних галузях науки, культури, техніки), метод вивчення продуктів діяльності студентів, учнів, зокрема тестування, анкетування, експериментальні методи...
Для скчування цілої версії - прямуйте за зсилкою:

http://depositfiles.com/files/5baqqalry
Категорія: Виховний процес у початковій школі | Переглядів: 1003 | Додав: hospitable | Теги: доповідь, творчість, формування творчої особистості | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 1
1  
wink

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]