Історія кафедри

З метою удосконалення підготовки майбутніх учителів початкових класів, активізації наукових пошуків у галузі педагогіки початкової ланки освіти у вересні 2002 р. засновано як випускну кафедру педагогіки і методики початкового навчання. Її очолив доктор педагогічних наук, професор Руснак І.С. У складі кафедри 16 викладачів, з них 2 професори, доктори педагогічних наук, 4 доценти та 10 асистентів, з яких 8 – її випускники. Кафедра забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності "Початкове навчання” за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр”, "спеціаліст”, "магістр”.

У навчальному процесі активно використовуються нові педагогічні технології, зокрема такі, як мозкова атака, тестове опитування, ділова гра, проблемне навчання (проф.Руснак І.С., доц.Іванчук М.Г., доц.Мафтин Л.В., доц.Романюк С.З., доц.Сушанко В.В., доц.Федірчик Т.Д.), демонстрування передового педагогічного досвіду з допомогою телевідеоапаратури (доц.Іванчук М.Г., доц.Романюк С.З.), рейтингова система оцінювання знань (доц.Сушанко В.В., доц.Федірчик Т.Д.), семінари-диспути (асистенти Прокоп І.С., Гордійчук О.Є., Палійчук О.М., Бигар Г.П.,), використання методу проведення заняття вдвох (проф.Руснак І.С., доц.Романюк С.З.), дослідницька діяльність у школі та ВНЗ (проф. Руснак І.С., доц.Іванчук М.Г., доц.Романюк С.З., доц.Сушанко В.В., доц.Федірчик Т.Д.) та ін.

З метою вдосконалення організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу викладачі кафедри організовують відвідування студентами уроків учителів-переможців конкурсу "Учитель року" різних років (Л.В.Ванжура, Л.І.Фонарюк), авторської школи (Л.Ф.Ткачук). Кращі вчителі м.Чернівці запрошуються для проведення практичних і лабораторних занять зі студентами кафедри. Досвід їх роботи висвітлено на стендах у навчально-методичних кабінетах методики викладання української мови та методики викладання математики, кабінетах педагогічної майстерності та педагогічної практики.

Педагогічну практику проходять у досвідчених педагогів, учителів вищої категорії, а студенти-магістранти - в педагогічному коледжі та на випускній кафедрі факультету.

Дбаючи про методичне забезпечення навчально-виховного процесу, викладачі кафедри видали понад 20 методичних рекомендацій і навчальних посібників для студентів і вчителів початкових класів, опублікували 5 монографій і більше 150 статей науково-методичного характеру.

До її найвагомішого доробку належать такі видання: М.Іванчук. Святиня знань і духовності (1999); Л.Мафтин. Виховна робота у вузі (2001); Т.Мишковська. Педагогічна практика з виховної роботи в початковій школі (2001); М.Іванчук. Основи технології інтегрованого навчання в початковій школі (2001); І.Руснак, С.Романюк. Українське шкільництво в Канаді (2002); М.Іванчук, С.Романюк. Перші кроки у країну знань (2002); С.Романюк. Педагогіка (2003); Л.Мафтин. Методика викладання теорії виховання у ВНЗ (2003); І.Руснак, І.Червінська. Народу віддані життя і праця (творчий шлях Івана Бажанського) (2003); М.Іванчук. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал (2004); І.Руснак, С.Романюк. Магістерська робота з педагогіки (2005), Г.П.Бигар, С.З.Романюк, І.С.Руснак. Українська педагогічна преса Канади і рідномовне шкільництво в діаспорі (2006), К.Д.Шевчук, М.Г.Іванчук "Основи природознавства” (2006).

Кафедри налагоджено обмін досвідом навчально-методичної роботи та встановлено наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова, Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка, Житомирського державного педагогічного університету ім.І.Франка, Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, а також Чернівецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Інститутом педагогіки, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти та Інститутом проблем виховання АПН України, Методичним кабінетом української мови Канадського інституту українських студій (Едмонтон, Канада), Бельцького педагогічного університету (Молдова). Для читання лекцій запрошуються відомі вітчизняні і зарубіжні вчені. Перед студентами виступали академік НАН України П.П.Кононенко, академіки АПН України Вашуленко М.С., Стельмахович М.Г., Сухомлинські О.В., член-кореспондент АПН України Б.М.Ступарик, професори Альбертського університету (Канада) Яр Славутич та Олена Білаш.

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені навколо проблеми "Розвиток педагогічної думки і національного шкільництва в Україні і українському зарубіжжі”. З даної теми вже захищено 1 докторську і 2 кандидатські дисертації. Продовжується дослідження таких проблем: виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання; генеза українознавчої складової змісту шкільної освіти в Україні, розвиток мовної освіти зарубіжних українців у ХХ ст., формування дослідницько-педагогічних умінь студентів в умовах модульної організації навчального процесу, духовно-моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки та ін. До наукових пошуків активно залучаються студенти, які працюють спільно з викладачами у 5 проблемних наукових семінарах.

Кафедра виступила організатором міжнародних і всеукраїнських конференцій "Проблеми розвитку системи національної роботи та неперервної освіти в Україні та зарубіжжі” (2002), "Розвиток змісту освіти як історико-педагогічна проблема” (2003), "Психолого-педагогічні підготовки педагогічних кадрів у ВНЗ: стан, проблеми, перспективи” (2003), "Професійно-педагогічна підготовка та особливості виховання майбутніх фахівців в умовах Європейського освітнього простору” (2006).

Викладачі кафедри проводять виховну, культурно-просвітницьку роботу зі студентами. Активно працює студентський клуб "Педагог” (керівник – асистент Чорней І.Д.).

Співробітники кафедри

 1. Руснак Іван Степанович - завідувач кафедри
 2. Іванчук Марія Георгіївна - професор
 3. Романюк Світлана Захарівна - доцент
 4. Мафтин Лариса Василівна - доцент
 5. Федірчик Тетяна Дмитрівна - доцент
 6. Прокоп Інна Степанівна - асистент
 7. Бигар Ганна Павлівна - асистент
 8. Хілько Ігор Олегович - асистент
 9. Палійчук Оксана Михайлівна - асистент
 10. Піц Ірина Іванівна - асистент
 11. Богданюк Антоніна Миколаївна - асистент
 12. Предик Аліна Анатоліївна - асистент
 13. Шевчук Кристина Дмитрівна - асистент
 14. Чорней Ірина Дмитрівна - асистент
 15. Гордійчук Оксана Євгенівна - асистент
 16. Шестобуз Ольга Сергіївна - асистент
 17. Мензак Любов Євгеніївна - асистент
 18. Машукова Вікторія Вадимівна - асистент

Навчальні дисципліни

 1. Основи природознавства
 2. Науково-дослідна робота студентів і методологія педагогічних досліджень
 3. Інноваційні технології виховання здорового способу життя
 4. Живопис (спеціалізація ”Образотворче мистецтво”)
 5. Рисунок (спеціалізація ”Образотворче мистецтво”)
 6. Всуп до спеціальності
 7. Педагогіка
 8. Історія педагогіки України
 9. Історія зарубіжної педагогіки
 10. Педагогічна майстерність
 11. Методика виховної роботи в початкових класах
 12. Методика викладання української мови в початкових класах
 13. Методика виклання математики в початковій школі
 14. Методика викладання природознавства в початковій школі
 15. Методика викладання образотворчого мистецтва в початкових класах
 16. Методика викладання трудового навчання в початкових класах
 17. Композиція (спеціалізація ”Образотворче мистецтво”)
 18. Художнє оформлення та графіка (спеціалізація „Образотворче мистецтво”)
 19. Скульптура і пластична анатомія (спеціалізація „Образотворче мистецтво”)
 20. Історія світового образотворчого мистецтва (спеціалізація „Образотворче мистецтво”)
 21. Каліграфія з методикою викладання
 22. Методика виразного читання
 23. Методика розвитку зв’язного мовлення
 24. Етнопедагогіка України
 25. Кольорознавство (спеціалізація „Образотворче мистецтво”)
 26. Педагогіка української діаспори
 27. Етика спілкування в педагогічному процесі
 28. Родинна педагогіка
 29. Декоративно-прикладне мистецтво (спеціалізація „Образотворче мистецтво”)
 30. Проблеми сучасного уроку
 31. Інноваційні технології навчання
 32. Порівняльна педагогіка
 33. Історія українського образотворчого мистецтва
 34. Охорона праці в системі освіти
 35. Оганізація навчально-виховного процесу з дітьми шестирічного віку
 36. Основи християнської етики з методикою викладання
 37. Основи українознавства
 38. Педагогіка та психологія вищої школи
 39. Методика виховної роботи у ВНЗ
 40. Методика викладання дидактики початкової школи у ВНЗ
 41. Методика викладання теорії виховання у ВНЗ
 42. Загальні основи викладання методик початкового навчання у ВНЗ
 43. Охорона праці в ситемі освіти
 44. Методологія науково-педагогічних досліджень у ВНЗ
 45. Проблеми професійного становлення викладача ВНЗ

Навчальні посібники та конспекти лекцій

 1. Руснак І.С., Бабюк А.В., Федорова О.Є. Охорона праці при роботі з комп’ютером // Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005, 2005. – 128 с.
 2. Руснак І.С., Романюк С.З. Магістерська робота з педагогіки // Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 208 с.
 3. Науково-дослідна робота студентів і методологія педагогічних досліджень: Навчальний посібник / Укл.: Т.Д.Федірчик, А.А. Предик. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 72.

Статті в вітчизняних журналах

 1. Іванчук М.Г. Навчання як фактор виховання особистості школяра // Рідна школа. – 2005. - №1. – С.12-15.

Тези доповідей

Матеріали міжнародних конференцій

 1. Бигар Г.П. Педагогічна преса зарубіжних українців про особистість учитель рідної школи // "Edukatia artistic – spirituala in contekstul invatamantului contemporan”, conf. int (2005, Balti). Edukatia artistic – spirituala in contekstul invatamantului contemporan = artistic – spiritual education through the up-to date education: Materialele conf. Int., 19-21 mai, Balti/ red. st.: Ion Gadim, - Balti / US "Aieku Russo”, 2005. – p.43-46.
 2. Руснак І.С. Підготовка вчителів початкових класів в Україні і Болонський процес// // "Edukatia artistic – spirituala in contekstul invatamantului contemporan”, conf. int (2005, Balti). Edukatia artistic – spirituala in contekstul invatamantului contemporan = artistic – spiritual education through the up-to date education: Materialele conf. Int., 19-21 mai, Balti/ red. st.: Ion Gadim, - Balti / US "Aieku Russo”, 2005. – p.21-27.
 3. Романюк С.З. Підготовка вчителів початкових класів в Україні і Болонський процес // Edukamia artistic-spirituala in cjntextual invatamantulul contemporan. – Materialele conferinei internationale. – Volumul II 19-21 mai, Balti, 2005. – S.21.-27.
 4. Іванчук М.Г., Прокоп І.С. Єдність навчання і виховання у пед процесі // Матеріали VІІ Міжнародної науково - практичної конференції "Наука і освіта”. – Дніпропетровськ, 2005. – Т.36. – С.20-22.
 5. Предик А. Оцінювання молодших школярів: морально-етичні аспекти // "Edukatia artistic – spirituala in contekstul invatamantului contemporan”, conf. int (2005, Balti). Edukatia artistic – spirituala in contekstul invatamantului contemporan = artistic – spiritual education through the up-to date education: Materialele conf. Int., 19-21 mai, Balti/ red. st.: Ion Gadim, - Balti / US "Aieku Russo”, 2005. – p.38-45.
 6. Гордійчук О.Є. Вплив емоцій на формування моральної поведінки молодших школярів // "Edukatia artistic – spirituala in contekstul invatamantului contemporan”, conf. int (2005, Balti). Edukatia artistic – spirituala in contekstul invatamantului contemporan = artistic – spiritual education through the up-to date education: Materialele conf. Int., 19-21 mai, Balti/ red. st.: Ion Gadim, - Balti / US "Aieku Russo”, 2005. – p.55-61.
 7. Чорней І.Д. Місце педагогічної практики з виховної роботи в системі підготовки вчителя до виховання молодших школярів // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу, 2004”. Том 40. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.66-67.
 8. Федірчик Т.Д. Інноваційні технології у підготовці майбутніх учителів // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу, 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 40. - С.46-47.
 9. Шестобуз О.С. Професійна підготовка вчителя початкових класів та гуманістично-демократичний стиль керівництва навчально-виховним процесом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наукові дослідження – теорія та експеримент, 2005”. – Т.12. – Полтава, 2005. – С.75-76.

Матеріали українських конференцій

Шестобуз О.С. Особистісно-орієнтована підготовка вчителя початкових класів як чинник професійної компетентності // Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Акту

Інші публікації, проспекти, брошури та інше)

Статті у збірниках наукових праць

 1. Мафтин Л.В. Українознавча складова змісту шкільної освіти як історико-педагогічна проблема // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. - № 4– 2004. – С.78 – 84.
 2. Мафтин Л.В. Українознавство як чинник стабілізації взаємин між суспільством і церквою // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Вип. 240 - 241. – Чернівці: Рута, 2005. – C.74-78.
 3. Мафтин Л.В. Релігійний аспект українознавства // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Вип. 248. – Чернівці: Рута, 2005. – C.70-82.
 4. Мафтин Л.В. Українознавчий контекст діяльності Ліги українських католицьких жінок Канади (к. ХХ ст. – поч. ХХІ ст..) // Зб. наук. праць науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т.5. – С.407-420 (у співавторстві).
 5. Бигар Г.П. Українська педагогічна преса Канади про особливості навчального процесу в мало комплексній школі //Псих.-пед.проблеми сільської школи: Зб. Наук. Праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / Ред.кол.:Н.С.Побірченко (гол.ред) та ін. – К.: Наук.світ, 2002 – ISBN 966-675-131-3. Випуск 10. – 205 с. Бібліогр. в кінці ст.ISBN 966-675-326-Х. – С.96-101.
 6. Бигар Г.П. Теоретичні аспекти лінгводидактики на сторінках української преси в Канаді // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип.13. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – С.151-154.
 7. Руснак І.С. Інноваційні підходи до підготовки педагогічних кадрів у Канаді // Психолого-пед. проблеми сільської школи: Збірник наук. праць Уманського пед. університету ім. Павла Тичини. – К.: Наук. світ, 2004. – Вип. 10. – С. 6-10.
 8. Руснак І.С. Болонський процес і підготовка вчителів початкових класів // Наук. вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.248. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005.- С.138-153.
 9. Руснак І.С. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу гуманізму у сучасній національній школі // Наук. вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.262. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005.
 10. Руснак І.С. Педагогічні умови формування творчих здібностей молодших школярів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип.13. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – С.129-131.
 11. Палійчук О.М. Антоніна Горохович – творець української виховної системи в діаспорі // Наук. вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: Збірник наукових праць. Вип.211. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2004.- С.96-101.
 12. Палійчук О.М. Національне виховання – важливий чинник самореалізації особистості у творчій спадщині Антоніни Горохович // Наук. вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: Збірник наукових праць. Вип.248. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005.- С. 94-99.
 13. Хілько І.О. Комплексний підхід у підвищенні ефективності художньої освіти на Буковині // Наук. вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: Збірник наукових праць. Вип.224. – Чернівці: Рута, 2005.- С. 198-201.
 14. Хілько І.О. Художня освіта та естетичне виховання на Буковині в контексті розвитку духовної культури особистості // Наук. вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: Збірник наукових праць. Вип.255. – Чернівці: Рута, 2005.- С. 162-166.
 15. Хілько І.О. Передумови розвитку художньо освіти на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип.13. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – С.205-207.
 16. Романюк С.З. Особливості роботи учителя початкових класів з обдарованими дітьми. // Наук. вісник Чернівецького національного університету. – Вип.244. – Чернівці, 2005. – С. 149-153.
 17. Романюк С.З. Інноваційні підходи до мовної освіти майбутніх учителів початкових класів // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Вип.10. – К., 2004. – С.24-32.
 18. Романюк С.З. Особливості спеціалістів з українознавчих дисциплін в університетах Канади в Канаді // Наук.часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наук. Праць. – Вип.3 (13). – К., 2005. – С. 85-94.
 19. Романюк С.З. Дидактичне забезпечення вивчення української мови в шкільництві Австралії // наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. – Серія: педагогіка і психологія. – Вип.12. – Вінниця, 2005. – С.111-114.
 20. Романюк С.З. Шляхи реалізації рідномовних обов’язків в українській діаспорі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип.13. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – С.161-165.
 21. Іванчук М.Г. Вольовий аспект виховної функції навчання // Збірник наук. праць. Філософія, соціологія, психологія. – Вип.10. – Част.2. – Івано-Франківськ, 2005. – С.144-152.
 22. Предик А.А. Підготовка вчителя початкових класів до змістового оцінювання навчальної діяльності молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / Ред.кол.: Н.С.Побірченко та інші. – К.: Наук.світ, 2005. – Випуск 10. – С.33-39.
 23. Гордійчук О.Є. Етнопедагогічні засади формування духовно-морального світу молодшого школяра // Наук.вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: Збірник наукових праць. Вип.248. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005.- С.40-46.
 24. Чорней І.Д. Аналіз вимог до підготовки вчителя на різних стопах розвитку освіти // Псих.-пед. проблеми сільської школи: Зб. Наук. Праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – К.: Наук.світ, 2004. – Вип. 10. – С.164-168.
 25. Чорней І.Д. Інтеграція різних видів діяльності у процесі проходження студентами педагогічної практики // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип.21, 2005. – С.260-263.
 26. Федірчик Т.Д. Навчально-методичне забезпечення інтегрованого підходу при здійсненні професійно-педагогічної підготовки студентів університету // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип.21, 2005. – С.68-72.
 27. Федірчик Т.Д. Педагогічна діяльність як модель професійної підготовки майбутнього вчителя // Псих.-пед. проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – К.: Наук.світ, 2004. – Вип.10. – С.17-24.
 28. Федірчик Т.Д. Педагогічна діяльність і готовність до неї як показник сформованості професійних умінь // Наук.вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія. – 2004. – Вип. 211. – С. 183-191.
 29. Федірчик Т.Д., Кніжницька Т. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до активізації пізнавальної діяльності молодших школярів // Наук. вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія. – 2004. – Вип. 224. – С. 187-195.
 30. Шестобуз О.С. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на інтегрованих уроках (Українська мова, образотворче мистецтво) // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип.21. Педагогічні науки. – Житомир, 2005. – С. 274-276.