« 1 2 3 4 ... 22 23 »

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 

Зміст предмета спрямовано на реалізацію пріоритетних напрямків технологічної освіти – долучення до мистецтва як до духовного досвіду поколінь, оволодіння способами художньо – технологічної діяльності та розвиток творчої обдарованості дитини, її самоконтролю. Діти вчаться працювати з найбільш поширеними та сучасними матеріалами, оволодівають основними прийомами майстерності для того, щоб за  короткий час відповідно до власного задуму зробити самостійно або з допомогою дорослих корисний та привабливий виріб.

Важливим завданням трудового навчання є розвиток   творчої,  активної, креативної особистості, яка має уявлення про технології обробки матеріалів, національні традиції та духовну культуру народу. Опора на інтегрування з іншими навчальними предметами дозволяє здійснити розвивальний характер трудового навчання.

Об’єктами  перевірки та оцінювання< ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 521 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об’єктами контролю у курсі є такі суспільствознавчі аспекти:

-     знання, які відображають усі види соціального досвіду (переважно на рівні уявлень і понять);

-     досвід здійснення способів діяльності в соціальній сфері;

-     досвід творчого застосування набутих способів діяльності в змінених ситуаціях;

-     досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до різноманітних видів діяльності, зокрема навчальної, громадянської.

Вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів визначено:

-     обсяг інформації про предмети, об’єкти і явища соціальної дійсності; її якість (знання конкретних фактів, правил чи зв’язків і залежностей);

... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 712 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об'єктами контролю в процесі навчання природознавства є складники предметної природознавчої компетентності:

- знання (у формі фактів, уявлень, понять) про предмети і явища природи, їх взаємозв'язки і залежності між ними;

- уміння виконувати різні види навчально-пізнавальних дій щодо об'єктів природи та інформації про них;

- уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об'єктів природи (дослід, практичну роботу, спостереження);

- уміння виконувати практичні дії з об'єктами природи;

- уміння оцінювати об'єкти природи, а також власну поведінку та інших людей серед природи;

- уміння застосовувати набуті знання й навички у своєму повсякденному житті;

- уміння творчого застосування набутих природничих знань і способів діяльності в змінених ситуаціях;

- досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу і природи, до різноманітних видів діяльності, зокрема природоохоронної.

У процесі ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 680 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів                    з математики є складники предметної компетентності – знання, уміння та навички, здатність їх застосовувати у навчальних і життєвих ситуаціях.

Контроль навчальних досягнень учнів рекомендуємо здійснювати шляхом поточної перевірки (1–4 класи) і тематичної перевірки (2–4 класи).

Поточну перевірку рекомендуємо проводити в усній і письмовій формі систематично в межах кожної теми, визначеної навчальною програмою. Цей вид контролю передбачається учителем під час підготовки до кожного уроку і знаходить своє відображення у поурочних планах (конспектах) уроків. Поточна перевірка може здійснюватись у формі самостійної роботи — короткотривалої (10–15 хвилин) письмової роботи, яка охоплює певну частину навчального матеріалу. Поточний контроль ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 908 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

 

Оцінювання навчальних досягнень з української мови як державної та інших мов як навчальних предметів рекомендуємо здійснювати згідно з основними цілями навчання, які передбачають формування комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової школи.

Обєктами перевірки й оцінювання є:

-             мовленнєві уміння з аудіювання, говоріння, читання, письма;

-             сформованість певного кола знань про мову, мовні та правописні уміння, графічні навички письма.

У 1-4 класах проводиться:

-  поточне оцінювання (у 1-2 (І семестр) класах – безбальне, у 3-4 – бальне за знання з мови й мовні вміння - усне опитування, ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 1074 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об’єктами перевірки й оцінювання з літературного читання                           є складники читацької компетентності:

• навичка читання вголос і мовчки;

• розуміння прочитаного;

• уміння виразно читати;

• досвід читацької діяльності учнів (елементарна обізнаність з колом дитячого читання, практичне засвоєння літературознавчих понять, уміння працювати з текстами різних жанрів, уміння переказувати зміст прочитаного твору (3-4 класи), уміння самостійно працювати з дитячою книжкою, довідковою літературою).

Контроль навчальних досягнень учнів рекомендуємо здійснювати шляхом таких видів контролю: поточного, семестрового, державної підсумкової атестації.

Основною формою поточного контролю є фронтальне т ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 2759 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об’єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з мови навчання є складники комунікативної компетентності:

– досвід мовленнєвої діяльності (аудіативні уміння, здатність вести діалог, будувати монологічні зв’язні висловлювання в усній і письмовій формах, уміння виразно читати і розуміти зміст прочитаного);

– знання про мову і мовлення, мовні уміння й навички;

– орфографічні і пунктуаційні вміння й навички;

– графічні навички письма, техніка, швидкість письма, культура оформлення письмових робіт.

І. Оцінювання досвіду мовленнєвої діяльності

1. Аудіювання (слухання і розуміння прослуханого)

Перевірку аудіативних умінь рекомендуємо здійснювати фронтально в 2-4 класах у кінці кожного семестру.

Перевіряються вміння: сприймати на слух незнайомий текст і розуміти в 2 класі елементи ф ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 591 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

« Сутність сучасного уроку,
його чинники,

взаємозв’язок між творчою особистістю вчителя
... Читати далі »

Категория: Дидактика | Просмотров: 662 | Добавил: hospitable | Дата: 08.01.2015 | Комментарии (1)

Кондришина Олена Сергіївна - вчитель початкових класів
Урок української мови 4 клас
Урок подачі нового матеріалу
Тема. Написання не з дієсловами. Спостереження за
зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови.
Мета. Забезпечити засвоєння з учнями знань про правопис
не з дієсловами. Вчити спостерігати за мовними
явищами.
Розвивати зв’язне мовлення, вміння висловити
свою думку, цінувати думки товаришів.
Виховувати любов до рідної мови.
Обладнання таблиця, роздатковий матеріал для групової роботи А4, маркери, картки для оцінювання роботи учнів на уроці.; підручник з української мови для 4 класу, ІІ частина.
Хід уроку Методичні рекомендації до уроку
І. Організація класу
Весела пісенька дзвіночка покликала нас на урок.
Я бачу ваші милі личка,
Там очі з безліччю думок.
Ми помандруєм в світ науки,
Що гордо Мовою зовуть!
Та лиш кмітливість та увагу
З собо ... Читати далі »

Категория: Українська мова | Просмотров: 2070 | Добавил: Лєна | Дата: 28.10.2014 | Комментарии (0)

ЧИТАННЯ
4 клас
АНОТАЦІЯ : Розробка уроку на заявлену тему, мета якого вчити дітей правильно, виразно читати поетичні твори, зв’язно висловлювати свої думки; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення, творчу уяву; вихову¬вати чутливість до сприймання краси навколишнього світу, любов до природи.

Тема. Як по-різному звучать мелодії природи...С. Жупанин «Мелодії природи». О. Олесь «В небі жайворонки в’ються».
Мета: вчити дітей правильно, виразно читати поетичні твори, зв’язно висловлювати свої думки; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення, творчу уяву; вихову¬вати чутливість до сприймання краси навколишнього світу, любов до природи.
Обладнання : дидактичний матеріал, ілюстративний матеріал, ТЗН.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку
І. Організаційний момент
Учитель. (музичний фон)
...Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, ... Читати далі »

Категория: Літературне читання | Просмотров: 1087 | Добавил: Лєна | Дата: 28.10.2014 | Комментарии (0)