Головна » Педагогічний словничок
1 2 3 »

Неоплата праці за заміну є порушенням прав освітян

Роз’яснення юридичної служби Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо оплати праці за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи – це праця, виконувана поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, за тимчасово відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням і з інших причин працівника за основним місцем роботи протягом установленої законодавством тривалості робочого дня.
... Читати далі »

Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 903 | Добавил: hospitable | Дата: 15.01.2012 | Комментарии (0)

Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.

Той, хто не знає меж своїм бажанням, ніколи не стане гарним громадянином.

Дитина - дзеркало родини; як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота батька й матері.

Любов -це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.

Роки дитинства - це насамперед виховання серця.

Людина лише тоді по-справжньому дорожить життям, коли в неї є щось несумірно дорожче за власне життя.

Багато лих мають своїми коренями саме те, що людину з дитинства не вчать керувати своїми бажаннями.

Сім"я - це джерело, водами якого живиться повновода річка нашої держави.
Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 1830 | Добавил: hospitable | Дата: 06.10.2011 | Комментарии (1)

19 вересня - 108 років від дня смерті Сидора Воробкевича, українського письменника, композитора і педагога

Буковина

Якби крила соколові
Мав я, сиротина, -
полетів би, де зелена,
Люба Буковина,
Де Прут, Черемош, Бистриця,
Де гори Карпати...
В Буковині мило жити,
Мило й умирати!..
Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 776 | Добавил: hospitable | Дата: 20.09.2011 | Комментарии (0)

Сухомлинський Василь Олександрович (28 вересня 1918, с.Василівка Кіровоградської області - 2 вересня 1970 , с.Павлиш тієї самої області) - український педагог, член-кореспондент АПН Росії ( з 1957) і АПН СРСР (з 1968), заслужений учитель України (з 1958), Герой Соціалістичної праці (1968).
У 1947-1970 - директор Павлиської середньої школи. Досліджував проблеми теорії й методики виховання дітей у школі й родині, всебічного розвитку особистості учня, педагогічної майстерності.
Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 918 | Добавил: hospitable | Дата: 16.09.2011 | Комментарии (2)

ЮНІСЕФ (UNICEF - United Nations Children Fund) - дитячий фонд ООН, - створений Генеральною Асамблеєю ООН у 1946 році з метою надання допомоги й підтримки дітям, які залишилися на території Європи після Другої світової війни. Діяльність організації спрямована тільки на проблеми, пов"язані з дітьми (їх харчування,освіта та підтримка) і поширюється на 140 країн світу.
Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 632 | Добавил: hospitable | Дата: 08.09.2011 | Комментарии (1)

"Я-концепція" - відносно стійка, в більшій чи меншій мірі усвідомлена система уявлень індивіда про самого себе, яка переживається ним як неповторна, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і ставиться до самого себе.

"Я-концепція" - цілісний, хоча й не позбавлений внутрішніх протиріч, образ власного Я, що виступає як установка по відношенню до самого себе і  який включає компоненти: когнітивний - образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціально ... Читати далі »

Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 1033 | Добавил: hospitable | Дата: 08.09.2011 | Комментарии (1)

Янсенітські школи - початкові школи-інтернати, які відкривали янсеніти учасники релігійного соціального руху 17 ст. у Франції, що перебували в опозиції до католицької ортодоксії й папства. Свою назву дістали від імені засновника янсенізму, голландського богослова К.Янсенія. 

Програма янсенітських шкіл була порівняно широкою й передбачала вивчення рідної мови, французької, латинської і грецької мов, релігії, математики, фізики, риторики тощо. Навчання відбувалося на принципах наочності, послідовності, свідомості, на визнанні самодіяльності.

Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 771 | Добавил: hospitable | Дата: 07.09.2011 | Комментарии (1)

Дидактика - 1) це розділ педагогічної технології, який вивчає, досліджує, узагальнює принципи, закономірності, форми, методи та прийоми навчального процесу, їх вплив на формування в особистості учня знань, умінь і навичок, розвиток його світогляду та громадянської позиції;

2) галузь педагогіки, яка досліджує закономірності процесу навчання. Предметом Д. є загальна теорія навчання усіх предметів;

3) галузь педагогічної науки, що розкриває теоретичні засади освіти і навчання в їх найбільш загальному вигляді. Д. виявляє закономірності, принципи навчання, задачі, зміст освіти, форми і методи викладання й учіння, стимулювання і контролю в навчальному процесі для всіх предметів і на всіх вікових етапах навчання.

hospitable | Дата: 23.08.2011 | Комментарии (1)


Демократизація - упровадження демократичних засад, розвиток спільностей людей на демократичній основі.

Демократизація освіти - 1) один з основних принципів державної політики у сфері освіти, що пронизує всі сторони шкільного життя. Це - ліквідація монополії держави на освіту і перехід до громадсько-державної системи, в якій особистість, суспільство і держава є повноправними партнерами; чітке розмежування повноважень між центральними, регіональними і місцевими органами управління з максимальною передачею на місця управлінських функцій; участь місцевої влади і місцевої громадськості як в управлінні освітою через відповідні місцеві органи, так і безпосередньо в діяльності освітніх закладів; самостійність освітніх установ у виборі стратегії свого розвитку, цілей, змісту, організації і методів роботи, у тому числі їх юридична, фінансова й економічна самос ... Читати далі »
Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 4759 | Добавил: hospitable | Дата: 23.08.2011 | Комментарии (1)

Гуманізація освіти - 1) упровадження в навчально-виховному процесі ідей гуманізму, запропонованих великими просвітителями та педагогами минулого; це спрямування навчального закладу до піднесення особистості учня, забезпечення максимально сприятливих умов його розвитку, урахування його особистих цілей і запитів;

2) принцип реформування системи освіти, суть якого полягає в утвердженні людини як найвищої цінності шляхом олюднення обставин педагогічного процесу.

Г. о. - побудова педагогічного процесу на засадах гуманізму як визначального принципу загальнолюдської моралі, що включає: а) визнання права всіх учасників педагогічного процесу (учителя й учня) бути самим собою, що передбачає взаємне розуміння інтересів, запитів, взаємне довір'я; б) визнання права всіх учасників педагогічного процесу на свій шлях самовдосконалення та творчості в процесі с ... Читати далі »
Категория: Педагогічний словничок | Просмотров: 2010 | Добавил: hospitable | Дата: 23.08.2011 | Комментарии (1)

1-10 11-20 21-21